Vill ge nyanlända lån istället för bidrag

Bidrag leder till bidragsberoende. Lån leder till sysselsättning. Så kan man sammanfatta tankarna bakom Sverigedemokraternas senaste motion.
Foto: Tommy Svensson