Kommunala bolag behöver låna till nybyggen

Renhållningen behöver låna pengar för nybyggen. Kommunen utökar nu sin borgensram för bolaget.
Foto: ABK