Kommunledningen nobbar ABK:s Strand-fest

Kommunledningen kommer inte att delta vid mingelfesten för ABK:s vd Henrik Strand i Kronohuset den 4 februari. Alla är upptagna just den dagen.
Foto: BOSSE NILSSON