Läsare har rättat äldre bilder hos Regionmuseet

Att få rätt information om historiska bilder kan vara knepigt. Det har Regionmuseets arkivarie Kerstin Ingelmark märkt i Minnesluckan. Även i sommarens reportageserie om gatunamn i Kristianstad smög sig ett par fel in.
Foto: Regionmuseet Kristianstad