1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Sjukhusen ska tala om var coronapatienterna är

Hittills har Region Skåne vägrat att uppge var de som smittats av coronavirus vårdas. Nu hävs sekretessen. Från och med onsdag kommer det uppgifter om hur många som vårdas på respektive sjukhus i Skåne.
CSK är ett av de sjukhus i regionen där patienter vårdas för covid 19. Men hur många har hittills varit hemligt.
Foto: Mikael Persson

Flera läsare har velat veta hur många patienter med covid-19 som ligger inne på de olika sjukhusen. Även medier har velat ha den uppgiften, för att kunna informera allmänheten. Men fram tills nu har Region Skåne hemlighållit var patienterna vårdats, bara uppgett hur många det är i länet totalt.

– Det var vår krisledningsstab som initialt gjorde bedömningen att vi inte ska redovisa på sjukhusnivå. Detta för att skydda patientsekretessen, när det var så få drabbade kunde det bli spårbart, säger presschefen Anna Fjellner.

– Nu är det fler drabbade även i Skåne, och då följer vi även flera andra regioners exempel och kommer även att redovisa per sjukhus. Det är ett situationsanpassat beslut, säger hon.

I korthet: i och med att fler insjuknat är det inte längre lika känsligt för patienterna, i och med att det är så pass många.

Från och med den 8 april kommer det att komma ut sammanställningar på eftermiddagarna som pressen kan ta del av. De olika sjukhusen kommer att samla in uppgifter om antal patienter och vidareförmedla detta.