Ungdomar besökte äldreboenden för att sprida hopp: ”Kanske blir det här något vi får se mer av”

Foto: Tommy Svensson