Fantastisk Fantom på Kristianstads teater

Att ”The Phantom of the Opera” på Kristianstads teater är en kärleksförklaring märks i alla detaljer, från den effektfulla dekoren till de perfekt satta tonerna.
Foto: Amanda Sigfridsson