Handelsstaden: ”Avvaktande läge, men planen är oförändrad”

Ett avvaktande läge vad gäller nya bokningar. Men i skrivande stund finns inga andra tankar än att sommarens musikkvällar på Stora Torg, och stadsfesten, ska bli av som planerat.
Foto: Hanna Franzén