Drog in stödresurs för autistisk kille – utan korrekt utredning

Rektorn drog in stödet som en sexårig autistisk kille haft sedan skolstarten i höstas. Det har skapat kaos i hans tillvaro. Han går ensam på rasterna, är ledsen och rejält stressad. Vid ett tillfälle har skolan ringt och bett föräldrarna hämta hem honom. Rektorn har också förbjudit lärarna att prata med föräldrarna.
Foto: Christian Hylse