23 miljoner extra ska fördelas: ”Ska inte användas för nya investeringar”

Sent under 2019 stod det klart att Östra Göinge får 23 miljoner mer i kostnadsutjämning från staten, jämfört med vad man trodde ett halvår före, då budgeten för nya mål- och resultatplanen 2020-2023 beslutades.
Pengar som nu ska fördelas till kommunens verksamhet utifrån demografiska förutsättningar.
Foto: Precious People