Barn till prostituerad omhändertas

Mamman är förkrossad efter beslutet.
Förvaltningsrätten kom med sin dom i onsdags.
Foto: YA

Mamman jobbade som prostituerad i en by i Östra Göinge, där hon annonserade via internet. Hon började efter att ha fått bekymmer med ekonomin och redan när sonen var två-tre månader gammal tog hon hem män till sin lägenhet och hade sex med dem mot betalning.

Inkomsten blev ungefär 20 000-23 000 i månaden.

Mamman och sonen levde mer eller mindre isolerade, bortsett från besöken från sexköparna, där männen slutade ha sex med mamman om pojken vaknade i spjälsängen bredvid. Mamman har dock uppgett att sonen aldrig visat någon rädsla för männen utan var nyfiken.

När pojken vaknade åkte männen hem, de förstod hur det var eftersom de hade egna barn, återberättas det i förvaltningsrättens dom.

Allt uppdagades efter en orosanmälan till socialen, varpå sonen omhändertogs. Detta skedde utan föregående utredning, men mammans handling bekräftades genom att kvinnan annonserade ut sina tjänster.

Förvaltningsrätten fäster i sin dom vikt vid att mamman tagit hem okända sexköpare, där rätten menar att det sammantaget finns en påtaglig risk för att sonens hälsa och utveckling skadas.

Sedan omhändertagandet är prostitutionen ett avslutat kapitel enligt mamman, men förvaltningsrätten anser att det finns en risk att beteendet upprepas och har därför beslutat att omhändertagandet av sonen enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska fortsätta.

Rätten menar också att mamman visat en likgiltighet gällande sonens skydd och säkerhet när hon tagit hem de okända männen till lägenheten.

I stället för prostitution ska mamman nu söka jobb och har ansökt om att få ekonomiskt stöd under tiden, även om hon inser att de summorna inte kommer nå de 20 000-23 000 kronor som prostitutionen gav. Mamman menar också att hon har återupptagit kontakten med sin egen mamma, som lovat ställa upp och hjälpa henne.

Enligt förvaltningsrätten är hon ”förkrossad över följderna för sonen”.

Eventuellt överklagan av beslutet ska ske inom knappt tre veckor och då till Kammarrätten i Göteborg.