”Det känns bra att de tar vår oro på allvar”

Under tisdagskvällen besökte IP-Only lokala fiberföreningar. Nu har en försiktig optimism väckts om att landsbygden inte ska glömmas bort gällande fiberfrågan.
Foto: Christian Gradholt