Elvaåringar skickar brev till Uganda

Under måndagen åkte årskurs 5-lärarna Eva Olsson och Nicholas Harrison till Uganda. Med sig, till en utvald skola, har de 60 brev från eleverna i Broby.
– Vem vet? Några kanske får en vän för livet? säger Harrison.
Foto: Carl-Johan Liljedahl