Fritt fram för bad i Osbysjön och Immelnsjön

Osby kommun avråder inte längre från bad i Osbysjön och Immelnsjön. Bakterienivåerna vid den senaste provtagningen visar att badvattnet åter klassas som tjänligt.
Det är nu fritt fram att bada i samtliga delar av Immeln och Osbysjön.
Foto: Lasse Ottosson

De senaste veckorna har Osbysjön och Immelnsjön haft algblomning med höga halter av bakterier. Dessa halter har nu sjunkit och vattenprover visar att det är fritt fram att bada vid samtliga kommunens sjöar och badstränder, rapporterar Osby kommun.

Tidigare har tidningen berättat att badplatserna vid Breanäs och Immelns camping har undgått algblomningen.

Just nu finns inga rapporter om algblomning vid Osby kommuns badplatser men det kan förändras snabbt om vindarna för dem med sig från andra delar av sjöar.

Kommunen vill därför att de som badar ska vara uppmärksamma och särskilt försiktiga med att låta barn bada i vatten där det ser ut att finnas alger på ytan.