Hotas med åtalsanmälan: Får inte sälja livsmedel

En livsmedelsanläggning hotas nu med åtalsanmälan. Detta efter att en verksamhet i Osby kommun inte följer anvisade regler.