Immelns framtida vattennivå avgörs

Hotar sjön Immelns flöden Volvo och Olofström? Det menar Volvo, Olofströms Energisevice AB och Olofströms kommun, som har gått samman för att söka ett par tillstånd enligt miljöbalken.
Foto: Carl-Johan Liljedahl