Immelns vatten ska få flyta fritt

Avregleringen av sjön Immeln har nu fått sitt godkännande av mark- och miljödomstolen. Under tisdagen kom domen som många väntat på, som ger intressenterna i Olofström med Volvo i spetsen rätt att bygga en skyddsport i Alltidhult och därefter riva dämmet vid Edre ström.
Foto: Bosse Nilsson