Inga svar till politiker kring Elevhälsan

Råder det hysch-hysch kring Elevhälsans nya organisation? S-politikern Anders Bengtsson är kritisk till att kommunstyrelsen inget får veta om den nya organisationen som ska träda i kraft den 1 mars.
– Det handlar om arbetsmiljö både för vår personal och eleverna, säger han.
Foto: Tommy Svensson