Lagat hål blev återigen ett hål

Två gånger på en vecka har ett hål på väg 19 lagats. Nu inväntar Trafikverket en mer varaktig lösning.
Foto: Carl-Johan Liljedahl