Lägenheter renoveras upp

En del av marklägenheterna vid Skogsbrynet ska renoveras för att sedan hyras ut igen. Dessutom säkrar man några i samband med att äldreboendet byggs till och om.
Foto: Google Maps