Landsbygden mörkläggs när elkablar grävs ner

Allt fler vägar på landsbygden blir mörklagda när Eon gräver ner elkablar i marken för att säkra upp elleveransen.
Foto: Bosse Nilsson