Markägare vill rädda äldre bokskog

En markägare norr om Glimåkra vill att Skogsstyrelsen anordnar ett biotopskydd för att bevara en äldre bokskog med naturskogskaraktär. Det skulle i så fall bli det 37:e biotopskyddsområdet i kommunen.
Foto: Christian Gradholt