Monika medmänniska – nytt företag med mjuka tjänster

Monika som drivit företag i många år såg behovet av mer omsorg och ledsagning hos de äldre hon besökte. För några månader sedan startade hon sitt nya företag som erbjuder socialt stöd i olika vardagssituationer.
Foto: Tommy Svensson