Narkotikaläget bland unga allvarligt

Användandet av narkotika ökar bland ungdomar i Östra Göinge. Det kryper också längre ner i åldrarna. Vanligast är att man använder cannabis och tramadol. Den informationen fick runt föräldrar som deltog i en träff.
Foto: Arkiv