Nytt projekt: Självförsvar ger trygghet

Grunderna i självförsvar ger trygghet, stärker självkänsla och identitet. En grupp tjejer som deltagit i Fryshusets projekt Moowed har under hösten provat på olika sporter, bland annat självförsvar hos Budoklubben.
Foto: Mikael Persson