Östra Göinge pekas ut som utsatt kommun

Barnombudsmannen har genom en kartläggning tittat på vilka kommuner och förorter i landet som är utsatta. Det vill säga områden där barn statistiskt sett har sämre ekonomi, hälsa och skolresultat. Östra Göinge är en av dessa kommuner.
Foto: Bosse Nilsson