Rapport talar för rekordår för småföretag

Småföretagens lönsamhet i Skåne/Blekinge väntas öka med 1,8 procentenheter 2018 jämfört med 2017. Det visar LRF Konsults rapport med prognos för helåret som presenterades i bland annat Osby.
Foto: Åsa Borglin