Sätter ner foten mot social dumpning

Genom att ändra riktlinjerna för försörjningsstöd hoppas Östra Göinge kommun få verktyg att stoppa andra kommuners sociala dumpning i Östra Göinge. Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om att inte bevilja bistånd för hyra i olämpliga bostäder.
Foto: Bosse Nilsson