Skolan får bakläxa – har brustit i sina skyldigheter

Skolchefen i Östra Göinge , Mia Karlsson, konstaterar att Glimåkraskolans rektor brustit i sin skyldighet, att skyndsamt utreda behov av särskilt stöd och ge information till föräldrarna som dessutom ska vara delaktiga i planeringen.
Foto: Tommy Svensson