Startskott för ”Alphakvällar”

Foto: Carl-Johan Liljedahl