Vattenverkets framtid är på tapeten

Ett vattenkraftverks framtid är nu på tapeten. För att få fortsätta driften måste mark- och miljödomstolen i Växjö bevilja tillstånd.
Foto: Bosse Nilsson