Vill uppmuntra till utevistelse

FK Göingarna vill uppmuntra göingeborna att ge sig ut i naturen. Deras koncept med fasta kontroller i olika områden fortsätter. Dessutom startar en orienteringskurs för nybörjare 1 april.
Foto: Lasse Ottosson