Så ser lägenheterna ut på Brobysjukhuset

På Brobysjukhuset fortsätter renoveringen och omställningen från rum till lägenheter. Nya kök och badrum finns i alla lägenheter som används i huvudbyggnaden, barnpaviljongen och gamla sjuksköterskebostaden.
Foto: Marie-Louise Lindell